www.meymand.com دعوت به همکاری

 

همشهري و هموطن عزيز
اين سايت در جهت آشنا ساختن شما با شهر و منطقه ميمند است
بسيار ممنون و متشكر خواهيم شد اگر خود را در تكميل و تصحيح اطلاعات سهيم كرده و ما را ياري كنيد

با تشکر

info @ meymand.com

 

 


ميمند دات كام از شما درخواست دارد اگرخبر، تصوير يا نوشته جالبي در مورد ميمند در اختيار داريد براي ما بفرستيد- مطالب به نام شما در سايت درج خواهد شد

©  Meymand.Com حق نشر محفوظ   ©